Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Jeśli masz jakieś pytanie napisz do nas korzystając z formularza

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci oraz młodzież uczęszczające do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie pięciu gmin powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz dzieci w wieku 0-6 lat zamieszkałe na obszarze tych gmin (nieobjęte opieką placówek oświatowych).

WNIOSKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW !
Aktualności
Sieci współpracy29-11-2016 11:47
Informujemy iż Poradnia uruchomiła sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych z rejonu działania placówki.
,,Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze oraz ze SPE”
Cele :
• współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 ze szkołami z terenu działania placówki
• wymiana doświadczeń, analiza indywidualnych przypadków
• wymiana przykładów dobrych praktyk
• poszukiwanie rozwiązań w zakresie efektywnego rozwiązywania trudności
wychowawczych.

Terminarz spotkań:
22.11.2016 godz.12.00- Spotkanie organizacyjne z pedagogami szkół podstawowych.
23.11.2016 godz.10.00 - Spotkanie organizacyjne z pedagogami gimnazjum
11.01.2016 godz.12.00 - Budowanie strategii pracy z uczniem z trudnościami w zachowaniu- analiza indywidualnych przypadków
15.03.2016 godz.12.00- Organizacja wspomagania dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego –wymiana doświadczeń
17.05.2016 godz.12.00 – Praca z uczniem ze SPE -wymiana doświadczeń, analiza indywidualnych przypadków.
21.06.2016 godz.12.00- Podsumowanie pracy sieci ,określenie tematyki na kolejny rok szkolny.
:P

29-11-2016 11:47
Zmiany w systemie edukacji18-11-2016 10:15
Warsztaty zawodoznawcze10-11-2016 09:37
Drodzy Gimnazjaliści!

Już niedługo w Waszych szkołach odbędą się warsztaty zawodoznawcze przygotowane przez pracowników poradni, przeznaczone dla uczniów klas II i III.

Harmonogram:
16.11.2016 r. - Gimnazjum w Ściechowie
17.11.2016 r. - Gimnazjum w Baczynie
23-24.11.2016 r. - Gimnazjum w Lipkach Wielkich
07-08.12.2016 r. - Gimnazjum w Kłodawie

Istnieje także możliwość zgłoszenia się do nas na indywidualną poradę zawodową, która może pomóc w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zapisy w sekretariacie poradni lub pod numerem 95 73 30 467 (468) .

10-11-2016 09:37
Pogadanka dla Rodziców05-11-2016 21:24
W poniedziałek 7.11.2016 r. o godzinie 18.00 w Zespole Szkół w Ściechowie, podczas zebrania z rodzicami gimnazjalistów, odbędzie się prelekcja pt. "Czy moje dziecko jest już uzależnione od komputera? Co to jest cyberprzemoc?", którą poprowadzi pani Magdalena Madejczyk - pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.


Wszystkich Rodziców Gimnazjalistów serdecznie zapraszamy.

05-11-2016 21:24
ZAPROSZENIE 31-10-2016 09:31
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1
ul. J. Pankiewicza 5-7 , 66 - 400 Gorzów Wlkp. tel. 73-30-467/468

Gorzów Wlkp.28.10.2016


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp. informuje, iż w ramach wspomagania pracy szkół i placówek organizuje grupę samokształceniową dla pedagogów szkolnych.
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się :

Dla pedagogów szkół podstawowych 22.11.2016 roku o godzinie 12.00 pokój 305


Dla pedagogów gimnazjum 23.11.2016 roku o godzinie 10.00 pokój 305

Osoby odpowiedzialne: mgr Beata Sobolewska –szkoły podstawowe
mgr Danuta Przewoźnik –gimnazja

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w spotkaniu.


Serdecznie zapraszamy.
Dyrektor Poradni
Małgorzata Kobryń


31-10-2016 09:31
Uwaga!Ważna informacja!27-10-2016 11:18
Poradnia Psychologiczno- pedagogiczna nr 1 podaje do do wiadomości rodziców i opiekunów , że za bezpieczeństwo dzieci zgłaszanych na badania do poradni odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza się do Poradni bez rodziców/opiekunów prawnych, Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo w drodze do Poradni .W takiej sytuacji diagnoza nie zostanie przeprowadzona a rodzic/opiekun prawny zostanie wezwany w celu odebrania dziecka z placówki.

27-10-2016 11:18
Konkurs LUBIĘ CZYTAĆ, CZYTANIE JEST FAJNE!18-10-2016 11:33
LOGOBAJKI

Konkurs LUBIĘ CZYTAĆ, CZYTANIE JEST FAJNE!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w konkursie plastycznym p.t. „Lubię czytać, czytanie jest fajne!”
Pragniemy zainteresować nim dzieci z klas V szkoły podstawowej, ich nauczycieli (polonistów, plastyków, bibliotekarzy) oraz rodziców.
Konkurs jest kontynuacją realizowanego od ponad dziesięciu lat programu „Logobajki” (autorstwa logopedów Beaty Bieńkowskiej - Blatkiewicz oraz Barbary Skwierzyńskiej).
„Logobajki” – będące przykładem dobrej praktyki realizowane poprzez różne formy zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z nauczycielami i rodzicami, rozwijają zainteresowania językowe i poznawcze dziecka oraz upowszechniają czytelnictwo.
Jesteśmy ciekawi marzeń i inspiracji książką w życiu piątoklasistów, a więc dzieci trochę starszych, niż nasi „logobajkowi” podopieczni ,być może dawni uczestnicy „Logobajek”.

Regulamin konkursu został przesłany do szkół rejonu działania poradni oraz jest dostępny w placówce.18-10-2016 11:33
Terminarz Zespołów Orzekających na rok szkolny 2016/1705-10-2016 14:10
.

Zespół Orzekający 10.10.2016r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 24.10.2016r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 14.11.2016r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 21.11.2016r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 12.12.2016r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 19.12.2016r. poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 09.01.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 13.02.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 13.03.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 10.04.2017r. poniedziałek
godz. 11.30
Zespół Orzekający 15.05.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 29.05.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 12.06.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 19.06.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 21.08.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 28.08.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
1W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp. jest organizowany i działa zespół orzekający.
Zespół orzekający wydaje:
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolem”,
3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, zwane dalej „orzeczeniami”, oraz
5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej „opiniami”.


05-10-2016 14:10
Zajęcia socjoterapeutyczne30-09-2016 13:00
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Dnia 3.10.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w gabinecie 307 odbędzie się spotkanie rodziców uczestników zajęć socjoterapeutycznych z klas VI SP i gimnazjum.

Natomiast we wtorek 4.10.2016 r. o 14.20 w tym samym gabinecie rozpocznie się spotkanie z rodzicami uczestników z klas III-V SP.

Nadal trwa nabór dla dzieci z klas I - II SP (zajęcia będą odbywać się w poniedziałki o 14.00).

Na pierwsze spotkanie przychodzą sami opiekunowie sami opiekunowie .


30-09-2016 13:00
Szkoła dla Rodziców22-09-2016 11:09
Uwaga!!
03.10.2016 rusza kolejna edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.
Miejsce realizacji:Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1
Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki - godzina 16.00
Ostatnie wolne miejsca - zapraszamy rodziców z terenu działania Poradni.
Można zapisać się telefonicznie :095 7 330 468

22-09-2016 11:09
START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl