Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Dział logopedyczny

Diagnozowanie dzieci i młodzieży
 • badania logopedyczne dzieci od 3-7 roku życia pod kątem wczesnego wykrywania zaburzeń mowy

 • badania przesiewowe z wykorzystaniem Platformy do Badań Zmysłów („Słyszę’, „Mówię”, „Widzę”) na terenie placówek i w poradni.

 • diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 0 - 4 w ramach wczesnej interwencji


 • Profilaktyka logopedyczna
 • zajęcia grupowe, w oparciu o autorski program „Logobajki”, adresowane do dzieci, rodziców i nauczycieli


 • Poradnictwo
 • udzielanie porad po badaniach rodzicom, dzieciom i młodzieży


 • Pomoc terapeutyczna udzielana dzieciom
 • indywidualna terapia logopedyczna zakładająca ścisłą i systematyczną współpracę z rodzicem, obejmująca różne rodzaje zaburzeń mowy


 • Poradnictwo wychowawcze dla rodziców
 • pogadanki, warsztaty (tematyka według zapotrzebowania)


 • Edukacja nauczycieli
 • konsultacje i doradztwo merytoryczne dla nauczycieli, logopedów szkół i przedszkoli.

 • START
  O PLACÓWCE
  PRACOWNICY
  DZIAŁY
  AKTUALNA OFERTA
  ARCHIWUM
  WARTO WIEDZIEĆ
  ADMINISTRATOR
  NASI PARTNERZY
  www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl