Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

DZIAŁ TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNE zajmuje się:

Wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży oraz efektywności uczenia się poprzez różnorodne działania prowadzone w poradni oraz na terenie szkół i przedszkoli.

Co proponujemy na terenie naszej placówki:
Badanie dojrzałości szkolnej.
Diagnostyka w kierunku dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii.
Diagnoza trudności dydaktycznych
Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów powracających zza granicy do polskiej szkoły.
Diagnozowanie dzieci do OHP.
Diagnozowanie dzieci szczególnie uzdolnionych.
Diagnoza w kierunku oceny poziomu rozwoju - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Konsultacje pedagogiczne w zakresie efektywnego uczenia się.
Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
Zajęcia indywidualne i grupowe:

a) korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
b) treningi czytania i pisania dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
c) terapia indywidualna moczenia nocnego,
d) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci 6- 7 letnich- „Zabawy fundamentalne’’- grupowe,
e)zajęcia grupowe w oparciu o Metodę Dobrego Startu dla dzieci 4-6lat – w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
f) zajęcia grupowe Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn - w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Co proponujemy na terenie szkół i przedszkoli:
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, które pozwalają poznać własne style i metody efektywnego uczenia się, młodzież może nabyć umiejętności radzenia sobie ze stresem, np. w sytuacji sprawdzianu po zakończeniu nauki w szkole podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego.
Ponadto prowadzimy zajęcia, które zwracają uwagę na współczesne zagrożenia oraz uczą jak sobie z nim i radzić.
Badania pedagogiczne ryzyka dysleksji uczniów klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych na terenie placówek.
Indywidualne porady po badaniach pedagogicznych ryzyka dysleksji dla rodziców dzieci objętych diagnozą.
Badania umiejętności dzieci 5- letnich oraz indywidualne porady po badaniach.
Prelekcje dla rodziców podczas spotkań z rodzicami w zależności od tematyki zgłoszonej przez szkołę.
Szkolenia rad pedagogicznych według zapotrzebowania zgłoszonego ze szkół.

Co proponujemy dla rodziców:
Udzielanie porad rodzicom :
dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
opóźnieniami rozwojowymi,
z rodzin zastępczych, niepełnych i zrekonstruowanych,
dzieci z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi, dydaktycznymi.

Ponadto:
Czym kierować się pomagając dzieciom w nauce.
Jak kształtować prawidłowe nawyki pracy dziecka w domu
Wspieranie rodziców w interpretowaniu diagnoz i zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach.
Poradnictwo i psychoedukacja dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.
START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl