Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Dział: Poradnictwo wychowawcze i zawodowe

Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej udziela uczniom pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia. Pomoc ta udzielana jest w następujących formach:

1. warsztaty aktywizujące młodzież do samodzielnego wyboru zawodu,
2. treningi wyboru zawodu,
3. poradnictwo i badania indywidualne i grupowe,
4. udostępnianie zgromadzonych informacji o zawodach i możliwościach kształcenia się.

Szczególną opieką otacza się uczniów z problemami zdrowotnymi, którzy maja przeciwwskazania do nauki i wykonywania niektórych zawodów. Poradnia pomaga również uczniom zainteresowanym uzyskaniem przygotowania zawodowego.

Zajmujemy się udzielaniem pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom. Diagnozujemy przyczyny zgłaszanych trudności wychowawczych oraz problemów w funkcjonowaniu społecznym. Podejmuje działania na terenie szkół i placówek zgodnie z ich potrzebami.

Na terenie poradni prowadzimy:

• zajęcia terapeutyczne mające na cel nabywanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, poznawanie i przyswojenie istniejących norm społecznych oraz budowanie samoświadomości m.in. poprzez rozpoznawanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych oraz radzenia sobie z nimi,
• terapię zaburzeń emocjonalnych,
• zajęcia edukacyjne dla rodziców mające na celu wsparcie oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności bycia świadomym i konsekwentnym rodzicem.
START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl